Vytvorenie a vymazanie užívateľa cez FTP vo WordPresse

Vytvorenie účtu cez FTP

/* vytvorenie admin uctu cez ftp 
pridat do function.php v child-teme, hned po tom vymazat 
MENO, EMAIL, HESLO zadať vlastné
*/

function moj_admin_account(){
  $user = 'MENO';
  $pass = 'HESLO';
  $email = 'EMAIL';
  if ( !username_exists( $user ) && !email_exists( $email ) ) {
  $user_id = wp_create_user( $user, $pass, $email );
  $user = new WP_User( $user_id );
  $user-> set_role( 'administrator' );
  }
  }
add_action('init','moj_admin_account');

Vymazanie účtu cez FTP


/* vymazanie aj admin uctu cez ftp 
pridat do function.php v child-teme, hned po tom vymazat 
*/

function delete_user( $user_id ) {
	//Include the user file with the user administration API
	require_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/user.php' );

	//Delete a WordPress user by specifying its user ID. Here the user with an ID equal to $user_id is deleted.
	return wp_delete_user( $user_id );
}

//Delete the user with ID equal to 3
delete_user(3);

Zistenie ID, mena a emailu užívateľa


add_action( 'wp_footer', 'dopln_footer' );
function dopln_footer() {
	echo 'ID uzivatela: ';
	echo get_current_user_id() ;
 
  global $current_user;
  echo $current_user->user_login;
  echo $current_user->user_email;
}

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.