Ťahák pre WordPress programátora

Základy PHP

Výpis dát

<?php tu bude php ?>

/* v css definovat pre lepšie zobrazenie : pre{background-color:white; padding:5px 5px} */
echo '<pre>';
print_r( );
echo '</pre>';

skratene: echo '<pre>',print_r($hero,1),'</pre>'; // skratene

//vlastna funkcia
      function printr($data) {
        echo "<pre>";
        print_r($data);
        echo "</pre>";
      }

var_dump() 

include
require
require_one

global $premenna // global ak chcem pouzit vo funkcii
define( 'ADRESA_CHILD_TEMY_URI', get_template_directory_URI() . '-child' ); // definuje adresu child temy
define( 'ADRESA_CHILD_TEMY', get_template_directory() . '-child' ); // definuje adresu child temy
plugin_dir_url( __FILE__ ) // cesta k pluginu
	
$pre = 
$pre .= prida ako string
$pre [] = prida ako pole

__FILE__ - cesta k suboru
__DIR__ / dirname() - cesta k zlozke
$_SERVER['HTTP_HOST'] - stranka.sk
$_SERVER['REQUEST_URI'] - /blog
basename($_SERVER['SCRIPT_NAME'], '.php') - nazov suboru bez .php

glob('*.php') - vyberie vsetky subory s priponou .php
isset - ak existuje 
empty - ak je prazdne

/********************** WHILE CYKLUS */
 <?php while (have_posts( )) : the_post() ?>
	 nieco co sa vypisovat pokial plati podmienka
 <?php endwhile ?>


/********************** bezpecne pisanie a podmienka if*/

if ( ! function_exists( 'log_me' ) ) :
	// funkcia s nazvom log_me
endif;
PODMIENKY
if(current_user_can( 'administrator' )){ // admin mod

}
global $current_user;
 if ( $current_user->user_login == 'Meno pouzivatela' ){
}


(is_single() )
(is_page() )
( is_page('kontakt')
is_front_page()
have_posts()
is_admin()

// zisti usersdata
print_r( get_current_user_id() );
print_r(get_userdata( get_current_user_id() ) );
print_r(get_userdata( get_current_user_id() )->allcaps);

/* QUERY MONITOR UKAZUJE NA KAZDEJ STRANKE PODMIENKY a QUERY
HOOKS

/* HOOKS, ACTIONS, FILTERS
hooks - funkcie ktoré možeme odchytit
add_filter - odchytenie a uprava funkcie
add_action - pridanie funkcie 
*/


add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'add_theme_scripts' );
function add_theme_scripts (){
  wp_enqueue_script( 'id_scriptu', ADRESA_CHILD_TEMY_URI . '/js/script.js', array(), '', true ); 
    

  wp_enqueue_style( 'id_stylu', ADRESA_TEMY_URI . '/css/style.css' ) ;

}


add_action( 'wp_footer', 'pridat_funkciu_do_footeru' ); // pridá do footeru
add_action( 'wp_head', 'pridaj_funkciu_do_headeru' ); // pridá do headeru

add_action( 'admin_head', 'pridaj_do_admin_header'); // pridá iba do headeru v administračnom rozhraní
add_action( 'admin_footer', 'pridaj_do_admin_foteru'); // pridá do footeru v administračnom rozhraní

add_action( 'print_head_scripts', print_head_scripts()
 //Vytlačí front skriptov v hlavičke HTML na stránkach správcu.
ŠTRUKTÚRA STRÁNOK

index.php – zakladna stranka z ktorej sa nacitava vsetko ak nie je urcená iná stránka
page.php – stránka pre vsetky pages
page-blog.php – stránka pre konkrétnu stránku blog
single.php – stránka pre posty/ prispevky
404.php
comments.php

- var_dump(in_the_loop()); // zisti ci sme v loope, ak sme v loope mame pristup k funkciam ako: 
- get_post()
- the_content()
- the_title()
- get_the_ID()
- get_the_author()
- echo the_ID
- echo post_class
- echo the_time

global $pagenow, $post;
if( $pagenow != 'edit.php') return; // Exit
if( get_post_type($post->ID) != 'shop_order' ) return; // Exit
ĎALŠIE UŽITOČNÉ SCRIPTY
// ocistenie od formatovania
$skuska = wc_get_stock_html( $product ); // stav dostupnosti produktu
wp_strip_all_tags( $skuska); // ocisti od formatovania

//escepovanie a uprava inputov
esc_html() - iba zmení označenie HTML na zakódovaný viditeľný text, takže ho prehliadač nevykreslí ako označenie. Sémanticky je to escape , takže je určený na to, aby bol výstup na stránku bezpečný.
sanitize_text_field() - v skutočnosti odstráni všetky značky HTML, ako aj nadbytočné medzery. Nenecháva nič iné ako obyčajný text.

//vybratie cisla zo stringu
$str = 'In My Cart : 11 items';
$int = (int) filter_var($str, FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);

//meta data ktore mozem pridavat a upravovat
// ACF Display Custom Fields - ak nefunguju
add_filter('acf/settings/remove_wp_meta_box', '__return_false');

	get_post_meta( get_the_ID() );
	get_post_meta($post_id, 'pocet_videni', true);
	get_post_field( 'pocet_videni', $post_id, true);

	add_post_meta();
	delete_post_meta();
	update_post_meta();
	 
	get_post_field('adventure_time');
	get_post_field('adventure_time', true);

global $post;
global $wp_query; // global ak chcem pouzit vo funkcii
wc_get_product()
$wp_db->
$wpdb->get_var

wc_get_product( $id)- vytiahne produkt podla ID
wc_get_product( $id)->get_name() - vytiahne meno produktu podla ID 
// over ci existuje a je publikovaný post s týmto ID
get_post_status( $produkt_id ) === 'publish'

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.