WordPress snippety

Sekcia krátkych ale užitočných snippetov pre Woocomerce a WordPress.

Upraví zobrazovanie dostupnosti pre všetky produkty ktoré začínajú kódom XXX

/**
* Change text if product sku start XXX
*/
add_filter( 'woocommerce_get_availability', 'filter_wc_get_availability', 10, 2);
function filter_wc_get_availability( $availability, $product ) {
  // In Stock

  if ( $product->is_on_backorder() ){
    $product_sku = $product->get_sku();
    $kod = substr($product_sku,0,3);
    if ( $kod =='XXX' ) {
      // $stock_quantity = $product->get_stock_quantity();
      // if ( $stock_quantity<=0 ) {
        $availability['availability'] = 'Tu sa zobrazí nastavená dostupnosť';
      // }
    }
  }
     
  return $availability;
}

Zobrazí ID produktov a EAN alebo čokoľvek čo nastavíme iba vybranému používateľovi alebo administrátorovi:

// zobrazi mne ID produktov
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'zobraz_id_produktu');
function zobraz_id_produktu(){
  // if (current_user_can( 'administrator' ) ){
    global $current_user;
    if ( $current_user->user_login == 'Meno používateľa' ){

    global $product;
    echo ' ID produktu: ' . $product->get_ID();
    echo ' <br> EAN: ' . get_post_meta( $product->get_ID(), 'ceske_sluzby_hodnota_ean', true );
    }
 // }
}

Vytvorenie vlastnej kolónky pri produktoch

//pridanie polia produktu
if ( ! function_exists( 'create_custom_field' ) ) :
  function create_custom_field() {
    $args = array(
    'id' => 'custom_field',
    'label' => __( 'Názov' ),
    'class' => 'cfwc-custom-field',
    'desc_tip' => true,
    'description' => __( 'Názov'),
    );
    woocommerce_wp_text_input( $args );
  }
endif;
add_action( 'woocommerce_product_options_inventory_product_data', 'create_custom_field' );

  ////ulozenie hodnoty
if ( ! function_exists( 'save_custom_field' ) ) :
  function save_custom_field( $post_id ) {
  $product = wc_get_product( $post_id );
  $title = isset( $_POST['custom_field'] ) ? $_POST['custom_field'] : '';
  $product->update_meta_data( 'custom_field', sanitize_text_field( $title ) );
  $product->save();
  }
endif;
add_action( 'woocommerce_process_product_meta', 'save_custom_field' );

Odstráni vybrané polia z administrácie produktu a z karty špecifikácie na frontende na stránke produktu.

function remove_tab($tabs){
  if(!current_user_can('administrator') ){  // not enable function if user is admin
    //unset($tabs['general']); // it is to remove general tab
    unset($tabs['inventory']); // it is to remove inventory tab
    //unset($tabs['advanced']); // it is to remove advanced tab
    //unset($tabs['linked_product']); // it is to remove linked_product tab
    //unset($tabs['attribute']); // it is to remove attribute tab
    //unset($tabs['variations']); // it is to remove variations tab
  }
  return($tabs);

}
add_filter('woocommerce_product_data_tabs', 'remove_tab', 10, 1);


// add_filter( 'wc_product_enable_dimensions_display', '__return_false' ); // remove 
specification
 add_filter( 'woocommerce_product_get_weight' , '__return_false' ); // remove only weight from spcification

Skrytie druhej platby ak je dostupná doprava zdarma

// function pppcreative_unset_shipping_when_free_is_available_in_zone( $rates, $package ) {
//  // Only unset rates if free_shipping is available
//  if ( isset( $rates['free_shipping:2'] ) ) {  // zvolte podla hodnoty value v inpute doprava zdarma
//    unset( $rates['flat_rate:1'] );  // zvolte podla hodnoty value v inpute ktorý chcete skryt
//  }   
//  return $rates;
// }

Na stránke sa pracuje…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.