WordPress základné príkazy

PHP v hlavičke

<?php echo home_url() ?>  vypíše domovskú stránku
<?php bloginfo(‘name’); ?> – zobrazenie názvu stránky (Nastavenia -> Všeobecné)
<?php wp_title(); ?> – názov stránky alebo príspevku
<?php bloginfo(‘stylesheet_uri’); ?> – cesta k style.css
<?php bloginfo(‘pingback_uri’); ?> – pingback URL pre stránku
<?php bloginfo(‘template_uri’); ?> – cesta k súborom šablóny
<?php bloginfo(‘version’); ?> – Verzia WordPress
<?php bloginfo(‘atom_uri’); ?> – URL adresa Atom feedu
<?php bloginfo(‘rss2_uri’); ?> – RSS2 URL
<?php bloginfo(‘uri’); ?> – adresa URL stránky
<?php bloginfo(‘html_type’); ?> – HTML verzia
<?php bloginfo(‘charset’); ?> – charset stránky
<?php bloginfo(‘language’); ?> – jazyk WordPress

 

PHP v šablóne stránky

<?php the_content(); ?> – obsah príspevku
<?php if(have_posts()): ?> – kontrola, či sú k dispozícii príspevky
<?php while(have_posts()): the_post(); ?> – ak je k dispozícii, zobrazí príspevky
<?php endwhile; ?> – ukončí funkciu while PHP
<?php endif; ?> – ukončí funkciu if PHP
<?php get_header(); ?> – vloží header.php
<?php get_sidebar(); ?> – vloží sidebar.php
<?php get_footer(); ?> – vloží footer.php
<?php the_time(‘m-d-y’); ?> – dátum vo formáte mesiac-rok
<?php comments_popup_link(); ?> – odkaz na komentáre
<?php the_title(); ?> – názov stránky alebo príspevku
<?php the_permalink(); ?> – URL odkaz na stránku alebo príspevok
<?php the_category(‘,’); ?> – sekcia príspevkov
<?php the_author(); ?> – autor príspevku alebo stránky
<?php the_ID(); ?> – ID príspevku alebo stránky
<?php edit_post_link(); ?> – odkaz na úpravu príspevku
<?php comments_template(); ?> – vloženie comment.php
<?php wp_list_pages(); ?> – zoznam stránok
<?php wp_list_cats(); ?> – zoznam sekcií na stránke
<?php next_post_link(‘%link’); ?> – URL na ďalší príspevok
<?php previous_post_link(‘%link’); ?> – URL na predchádzajúci príspevok
<?php get_calendar(); ?> – zabudovaný kalendár
<?php wp_get_archives(); ?> – zoznam archívov na stránke
<?php posts_nav_link(); ?> – odkaz na ďalšie a predchádzajúce príspevky
<?php bloginfo(‘description’); ?> – popis stránky

WordPress Loop (slučka)

Slučka je kód PHP používaný v systéme WordPress na zobrazovanie príspevkov. Pomocou slučky WordPress spracuje všetky príspevky, ktoré sa majú zobraziť na danej stránke, a naformátuje ich podľa konkrétnych kritérií v slučke. Každý kód HTML alebo PHP, ktorý je zahrnutý v slučke, sa použije na každý príspevok.
<?php
if ( have_posts() ) {
while ( have_posts() ) {
the_post();
//
// Obsah príspevku tu
//
} // koniec while
} // koniec if
?>

Ďalšie užitočné príkazy

/%názov príspevku%/ – vlastný odkaz
<?php include(TEMPLATEPATH .’/x’); ?> – zahrnúť akýkoľvek iný súbor (nahradiť x príponou súboru)
<?php the_search_query(); ?> – hodnota vyhľadávacieho formulára
<?php _e(‘message’); ?> – vypíše správu
<?php wp_register(); ?> – zobrazí odkaz na registráciu
<?php wp_loginout(); ?> – zobrazí odkaz na prihlásenie/odhlásenie
<!–následujúca strana–> – rozdelí obsah na stránky
<!–more–> – značka na pokračovanie textu
<?php wp_meta(); ?> – admin meta
<?php timer_stop(1); ?> – čas načítania stránky
<?php echo get_num_queries(); ?> – dotazy na načítanie stránky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.