Úpravy administrácie používateľa

Skrytie verzií WordPress, YoastSEO, WP Bakery

remove_action('wp_head', 'wp_generator');
remove_action( 'wp_head', 'wc_generator_tag' );

add_filter( 'wpseo_debug_markers', '__return_false' );

add_action('wp_head', 'myoverride', 1);
function myoverride() {
 if ( class_exists( 'Vc_Manager' ) ) {
  remove_action('wp_head', array(visual_composer(), 'addMetaData'));
 }
}

Skrytie položiek v ľavom menu

// skrytie poloziek menu
function remove_menus(){

  if( current_user_can( 'shop_manager' ) ){
    remove_menu_page( 'woocommerce-marketing'); // marketing
    remove_menu_page( 'settings');    // nastavenia
  }
  
 }
 add_action( 'admin_init', 'remove_menus' );

Zmena poradia položiek v ľavom menu

if( current_user_can( 'shop_manager' ) ){
  add_filter('custom_menu_order', 'zmena_poloziek_menu');
  add_filter('menu_order', 'zmena_poloziek_menu');
}

function zmena_poloziek_menu( $__return_true )
{
	return array(
    'woocommerce', //woocomerce
    'edit.php?post_type=product', // products
	'upload.php', // Media
     'edit.php', // Posts
     'separator1', // --Space--
	);
};

Vloženie vlastného loga do správy

Chcete do administrácie WordPress vložiť vlastné logo? Veľkosť by mala byť 16 × 16 px.

function custom_logo() {
 echo '';
}
// hook na hlavičku správy
add_action('wp_before_admin_bar_render', 'custom_logo');

Zmena pätičky v administrácii

Predvolený text päty je Ďakujeme, že používate WordPress.

funkcia remove_footer_admin() {
echo 'Tu zadajte vlastný text pätičky;
}
add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');

Vytvorenie vlastného widgetu pre časť nástenky

add_action('wp_dashboard_setup', 'my_custom_dashboard_widgets');
add_action('wp_dashboard_setup', 'my_custom_dashboard_widgets');

function my_custom_dashboard_widgets() {
global $wp_meta_boxes;

wp_add_dashboard_widget('custom_help_widget', 'Theme Support', 'custom_dashboard_help');
}

funkcia custom_dashboard_help() {
echo '
Tu bdue obsah widgetu.
';
}

Vytvorenie vlastného predvoleného avatara

add_filter( 'avatar_defaults', 'new_gravatar' );
funkcia new_gravatar($avatar_defaults) {
$myavatar = 'http://vasedomena.cz/wp-content/uploads/2017/01/vlastni-vychozi-gravatar.png';
$avatar_defaults[$myavatar] = "Default Gravatar";
return $avatar_defaults;
}

Vytvorenie vlastných polí pre používateľov

function new_contact_methods( $contactmethods ) {
// Pridá pole Twitter
$contactmethods['twitter'] = 'Twitter';
//Pridáva pole Facebook
$contactmethods['facebook'] = 'Facebook';

return $contactmethods;
}
add_filter('user_contactmethods','new_contact_methods',10,1);
Zobrazenie informácií postačí:

twitter; ?>

Skrytie chybovej správy pri prihlasovaní

Nebude zobrazovať errory po prihlásení.

function no_wordpress_errors(){
return 'Niečo sa pokazilo!
}
add_filter( 'login_errors', 'no_wordpress_errors' );
Zakázanie prihlasovania prostredníctvom e-mailu
Zakážte možnosť prihlásenia pomocou e-mailu.

remove_filter( 'authenticate', 'wp_authenticate_email_password', 20 );
Odstránenie poľa Základné informácie z nástenky
Deaktivujte pole Základné informácie na stránke nástenky.

remove_action('welcome_panel', 'wp_welcome_panel');

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.