úprava poli v pokladni / checkout fields

woocommerce checkout fields

zmena názvu, placeholderu, zmena pozície či odstránenie pola

<?php
function my_custom_woocommerce_checkout_fields( $fields ) 
{
   $fields['order']['order_comments']['placeholder'] = 'placeholder';
   $fields['order']['order_comments']['label'] = 'nazov';
   $fields['billing']['billing_company_wi_id']['label'] = 'nazov ';

  $fields[ 'billing' ][ 'billing_ic' ][ 'priority' ] = 90;  // zmena pozície
  $fields[ 'billing' ][ 'billing_company' ][ 'priority' ] = 85;


  unset($fields['billing']['billing_last_name']); // odstránenie / skrytie pola
  
  return $fields;
}
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'my_custom_woocommerce_checkout_fields' );

presun do inej skupiny polí (s tým istým popisom)

add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'billing_email_another_group' );

function billing_email_another_group( $checkout_fields ){

	// 1. We assign a field array to another group here
	$checkout_fields[ 'order' ][ 'billing_email' ] = $checkout_fields[ 'billing' ][ 'billing_email' ]; // nove / stare

	// 2. Remove a field from a previous location
	unset( $checkout_fields[ 'billing' ][ 'billing_email' ] );

	return $checkout_fields;

}

Viac na: https://rudrastyh.com/woocommerce/reorder-checkout-fields.html

Ak by ste chceli pridať poľu atribút môžete to urobiť takto:

 $fields['billing']['billing_phone']['maxlength'] = 10; 

Ak chceme nastaviť max. dĺžku inputu stačí pridať toto.
V predvolenom nastavení platobné polia WooCommerce totiž podporujú nasledujúce atribúty polí:

$defaults = array(
  'type'       => 'text',
  'label'       => '',
  'description'    => '',
  'placeholder'    => '',
  'maxlength'     => false,
  'required'     => false,
  'id'        => $key,
  'class'       => array(),
  'label_class'    => array(),
  'input_class'    => array(),
  'return'      => false,
  'options'      => array(),
  'custom_attributes' => array(),
  'validate'     => array(),
  'default'      => '',
);

Ako pridať atribút ktorý Woocomerce nepodporuje nájdete v tomto článku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.