Rýchle pripojenie súborov a zoznam knižníc

Pripojenie tvojho CSS a JS

<link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
<script src="assets/js/app.js"></script>

Časté knižnice / frameworky

<!-- Bootstrap -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap/5.2.0-beta1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha512-o/MhoRPVLExxZjCFVBsm17Pkztkzmh7Dp8k7/3JrtNCHh0AQ489kwpfA3dPSHzKDe8YCuEhxXq3Y71eb/o6amg==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />

<!-- FontAwesome -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css">

<!-- jQuery -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>


<!-- Vue -->
<script src="https://unpkg.com/vue@3"></script> <!-- do head -->

<div id="app"></div> <!-- v tomto elemente bude fungovat vue -->

<script> <!-- na koniec body -->
  const { createApp } = Vue

  createApp({
    data() { // data
      return {
        count: 0,
        newDude:'',
        message: 'Vue - obojstranne prepojenie cez v-model ',
        author: {
          name: 'John Doe',
          books: [
          'Vue 2 - Advanced Guide',
          'Vue 3 - Basic Guide',
          'Vue 4 - The Mystery'
          ]
        },
        characters: [
          'Meno1',
          'Meno 2',
          'Vue 4 - The Mystery'
          ],
      }
    },
    methods:{  // funkcie
      add(){
        this.characters.push(this.message)
      }
    },
    computed: { // vypocitane vlastnosti ( vypocita do html a uvedie len publishedBooksMessage aby sme sa neopakovali)
      publishedBooksMessage() {
        return this.author.books.length > 0 ? 'Yes' : 'No'
      },
      vypisCount(){
        return this.count
      },

    },
    mounted() { // po nacitani
      console.log(this.count) // => 1
      this.count = 1
    }
  }).mount('#app')
</script>

Na stránkach ako jsdelivr.com alebo cdnjs.com je možné vyhľadať si takmer všetky knižnice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.