Pripojenie na databázu a základne SQL príkazy

// database configuration
$config = [

	'db' => [
		'type'   => 'mysql',
		'name'   => 'meno_databazy',
		'server'  => 'domena.sk',
		'username' => 'meno',
		'password' => 'tvoje_heslo',
		'charset' => 'utf8'
	]
];


// connect to db
$db = new PDO(
	"{$config['db']['type']}:host={$config['db']['server']};
	dbname={$config['db']['name']};charset={$config['db']['charset']}",
	$config['db']['username'], $config['db']['password']
);

$db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$db->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);

takto vytiahneš dáta z databázy pomocou SQL

$data = $db->query("SELECT * FROM api_attendance_users") ;
$first_name = $db->query("SELECT first_name FROM api_attendance_users") ;
$last_name= $db->query("SELECT last_name FROM api_attendance_users") ;
$prihlaseny= $db->query("SELECT prihlaseny FROM api_attendance_users") ;
$user_id= $db->query("SELECT id FROM api_attendance_users") ;
$cele_mena = $db->query("SELECT first_name,last_name FROM api_attendance_users ORDER BY last_name ASC") ;

takto vložíš údaje do databázy s názvom zaznamy_dochadzky

$db->query("INSERT INTO `zaznamy_dochadzky` (ID, Meno, Priezvisko, Dátum, Fotka) VALUES ( $id, '$prve_meno', '$druhe_meno', NOW(), '$fotka')") ;

takto vypíšeš údaje z databázy

 $stav_prihlasenia = $db->query("SELECT prihlaseny FROM api_attendance_users WHERE first_name = '$prve_meno' AND last_name = '$druhe_meno' " ) ;


  $pole_prihlasenia = [];
  foreach ( $stav_prihlasenia as $item) {
    //print_r($item);
    array_push($pole_prihlasenia,$item[0]);	
  }

alebo takto


 
$pole_dnes_neaktivny_meno = [];
 $pole_dnes_neaktivny_priezvisko = [];
  foreach ( $stav_aktivity as $item) {
    array_push($pole_dnes_neaktivny_meno,$item);	
    array_push($pole_dnes_neaktivny_priezvisko,$item);
  }

  foreach ( $pole_dnes_neaktivny_meno as $zaznam) {
    echo $zaznam[0];
    echo ' ';
    echo $zaznam[1];
    echo '<br>';
    echo '<hr>';
  }
}

takto aktualizuješ záznam

 if ($pole_prihlasenia[0] == 1 ){
    $db->query("UPDATE `api_attendance_users` SET `prihlaseny` = 0 WHERE first_name = '$prve_meno' AND last_name = '$druhe_meno' ") ;
  }
Použitie záporu
  $stav_aktivity= $db->query("SELECT first_name, last_name FROM api_attendance_users WHERE NOT prihlaseny = 1" ) ;

Vytiahnutie záznamu cez PDO režim:

/* vytiahnutie zaznamu */ 
$adma = $db->prepare("SELECT * FROM `api_attendance_users` WHERE last_name = 'Priezvisko' ");
$adma->execute();
$row = $adma->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
print_r( $row );
print_r($row['first_name']

$user = $db->query("SELECT * from api_attendance_users LIMIT 1")->fetch(PDO::FETCH_BOTH);
print_r($user);

/* vytiahnutie viac záznamov*/
$user = $db->query("SELECT * from api_attendance_users LIMIT 15")->fetchAll(PDO::FETCH_GROUP);
print_r($user);

Viac o režimoch načítania PDO:
https://phpdelusions.net/pdo/fetch_modes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.