Pridanie dát do rýchleho náhľadu objednávky / order preview

Pridanie vlastných dát do náhľadu / Display custom data on Woocommerce admin order preview

// Add custom order meta data to make it accessible in Order preview template
add_filter( 'woocommerce_admin_order_preview_get_order_details', 'admin_order_preview_add_custom_meta_data', 10, 2 );
function admin_order_preview_add_custom_meta_data( $data, $order ) {
  // Replace '_custom_meta_key' by the correct postmeta key
  if( $custom_value = $order->get_meta('_custom_meta_key') )
    $data['custom_key'] = $custom_value; // <= Store the value in the data array.

  return $data;
}

// Display custom values in Order preview
add_action( 'woocommerce_admin_order_preview_end', 'custom_display_order_data_in_admin' );
function custom_display_order_data_in_admin(){
  // Call the stored value and display it
  echo '<div>Value: {{data.custom_key}}</div><br>';
}

Pridá poznámky z objednávky do náhľadu

// Add order notes so you can accees in `woocommerce_admin_order_preview_start`
add_filter( 'woocommerce_admin_order_preview_get_order_details', 'admin_order_preview_add_order_notes_data', 10, 2 );
function admin_order_preview_add_order_notes_data( $data, $order ) {
    
  $notes = wc_get_order_notes([
    'order_id' => $order->get_id(),
  ]);

  ob_start();

  ?>
  <div class="wc-order-preview-order-note-container" style="padding: 20px;">
    <div class="wc-order-preview-custom-note">
    <h2 class="order-note">Order Note:</h2>
      <ul class="order_notes">
        <?php
        if ( $notes ) {
          foreach ( $notes as $note ) {
            $css_class  = array( 'note' );
            $css_class[] = $note->customer_note ? 'customer-note' : '';
            $css_class[] = 'system' === $note->added_by ? 'system-note' : '';
            $css_class  = apply_filters( 'woocommerce_order_note_class', array_filter( $css_class ), $note );
            ?>
            <li rel="<?php echo absint( $note->id ); ?>" class="<?php echo esc_attr( implode( ' ', $css_class ) ); ?>">
              <div class="note_content">
                <?php echo wpautop( wptexturize( wp_kses_post( $note->content ) ) ); // @codingStandardsIgnoreLine ?>
              </div>
              <p class="meta">
                <abbr class="exact-date" title="<?php echo esc_attr( $note->date_created->date( 'Y-m-d H:i:s' ) ); ?>">
                  <?php
                  
                  echo esc_html( sprintf( __( '%1$s at %2$s', 'woocommerce' ), $note->date_created->date_i18n( wc_date_format() ), $note->date_created->date_i18n( wc_time_format() ) ) );
                  ?>
                </abbr>
                <?php
                if ( 'system' !== $note->added_by ) :
                  
                  echo esc_html( sprintf( ' ' . __( 'by %s', 'woocommerce' ), $note->added_by ) );
                endif;
                ?>
                <a href="#" class="delete_note" role="button"><?php esc_html_e( 'Delete note', 'woocommerce' ); ?></a>
              </p>
            </li>
            <?php
          }
        } else {
          ?>
          <li class="no-items"><?php esc_html_e( 'There are no notes yet.', 'woocommerce' ); ?></li>
          <?php
        }
        ?>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <?php

  $order_notes = ob_get_clean(); 

  $data['order_notes'] = $order_notes;

  return $data;

}

//order notes
add_action( 'woocommerce_admin_order_preview_start', 'woocommerce_admin_order_preview_order_notes' );
function woocommerce_admin_order_preview_order_notes() {
  ?> {{{data.order_notes}}} <?php
}

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *