Prejdi loopom objednávky podľa statusu

 <table class="objednavka">
    <thead>
      <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Stav</th>
        <th>Dátum vytvorenia</th>
        <th>Suma</th>
        <th>Upraviť</th>
        <th>Zobaziť</th>
      </tr>
    </thead>

  <?php
  $loop = new WP_Query( array(
    'post_type'     => 'shop_order',
    // 'post_status'    => array_keys( wc_get_order_statuses() ),
    'post_status' => array('wc-processing','on-hold'),
    'posts_per_page'  => 20,
  ) );

  
  if ( $loop->have_posts() ): 
  while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post();

  // The order ID
  $order_id = $loop->post->ID;
  // Get an instance of the WC_Order Object
  $order = wc_get_order($loop->post->ID);

  ?>


    <tr>
      <td style="width:20%"><?php echo $order_id; ?> </td>
      <td style="width:20%"><?php echo $order->get_status(); ?></td>
      <td style="width:20%"><?php echo $order->get_date_created(); ?></td>
      <td style="width:20%"><?php echo $order->get_total(); ?> €</td>
    </tr>

  <?php

  endwhile;

  wp_reset_postdata();

  endif;
  ?>

  </table>
<style>  
html {
 text-align:center;
}

.objednavka{
  /* display:flex; */
  margin:auto;
  margin:0 2%;
  border-bottom:2px solid gray;
  padding:20px 20px;
  width:96%
}

td,th {
  padding: 1em;
  line-height: 26px;
}
thead tr { 
  border-bottom: 2px solid gray; 
  background-color:#2C3338 !important;
  color:white;
}
tr { border-top: 1px solid #f5f5f5;}
tr:nth-child(odd) {background: #f6f7f7}

</style>

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *