Párne a nepárne CSS a JS

Vybratie párnych a nepárnych elementov pomocou CSS

li {
  color: black;
}
li:nth-child(odd) { /* neparne*/
  color: #777;
}
li:nth-child(even) {  /* parne
*/
  color: blue;
}
<ul>
  <li>ho</li>
  <li>ho</li>
  <li>ho</li>
  <li>ho</li>
  <li>ho</li>
</ul>

Zistenie či je číslo párne pomocou Javascriptu

if(number % 2==0){
  console.log("The number is even - párne .");
}
else {
 console.log("The number is odd - nepárne. ");
}

Použitie terárneho operátora

// take input from the user
const number = prompt("Enter a number: ");

// ternary operator
const result = (number % 2 == 0) ? "even" : "odd";

// display the result
console.log(`The number is ${result}.`);

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.