Pluginy podľa kategórií

Užitočné wordpress pluginy, ktoré musíte mať usporiadané podľa zamerania

Zoznam užitočných pluginov, ktoré sme vybrali z každej kategórie ako tie najlepšie.

Vyhľadávanie

Ajax/javascript vyhľadávače článkov, stránok, produktov…

Editory

Editory pre ľahšiu úpravu a tvorbu stránok.

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.