Krátke ale užitočné snippety

Vráti starú verziu widgetov

// widgety v starej verzii
add_filter( 'show_admin_bar', '__return_false' );

Skrytie admin baru na vrchu stránky

/* Disable WordPress Admin Bar for all users*/
add_filter( 'show_admin_bar', '__return_false' );

/* disable admin bar for no admin users */
add_action('after_setup_theme', 'remove_admin_bar');
function remove_admin_bar() {
if (!current_user_can('administrator') && !is_admin()) {
 show_admin_bar(false);
}
}

Preloženie textu / preklad

///// translate / replace string
function translate_text_array( $translated ) {
  $text    = array(
    'Starý text' => 'Nový text',
    'Starý text2' => 'Nový text2',
  );
  $translated = str_ireplace( array_keys( $text ), $text, $translated );
  return $translated;
}
add_filter( 'gettext', 'translate_text_array', 90 );

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.