Cesty k súborom v PHP

Použite __DIR__preddefinovanú konštantu na nájdenie cesty k adresáru súboru v PHP
Použite dirname() funkciu na nájdenie cesty ku koreňovému adresáru projektu v PHP
Použite $_SERVER[‘SERVER_NAME’] pre vypísanie zvyšnej časti k súboru
Použite $_SERVER[‘DOCUMENT_ROOT’] na nájdenie koreňového adresára dokumentu súboru v PHP
Použite basename($path) pre zobrazenie názvu súboru

__FILE__ - cesta k suboru
__DIR__  / dirname() - cesta k zlozke
$_SERVER['HTTP_HOST']  - stranka.sk
$_SERVER['REQUEST_URI'] - /blog
basename($_SERVER['SCRIPT_NAME'], '.php') - nazov suboru bez .php


echo $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];   // C:/laragon/www - cesta ku koreňovému adresáru
echo "<br>";

echo dirname(__FILE__);   // - cesta k aktuálnemu súboru
//echo dirname(__FILE__,13);   // - nastaví úrovne
echo "<br>";


echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];   /domena/wp-content/themes/tema/sort/home.php
echo "<br>";

../  //- o jeden priečinok vyššie


$path = "/web/home.php";
echo basename($path) ."<br/>"; //Show filename
echo basename($path,".php"); //Show filename, but cut off file extension for ".php" files

glob('*.php') - vyberie vsetky subory s priponou .php

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.