API request kurzu meny v PHP

$req_url = 'http://api.exchangeratesapi.io/v1/latest?access_key=4e627173200e0e2072a380f2e82d757a&symbols=RON';
$response_json = file_get_contents($req_url);

// Continuing if we got a result
if(false !== $response_json) {
  // Try/catch for json_decode operation
  try {
    // Decoding
    $response = json_decode($response_json);
    // Check for success
    if( true === $response->success) {
      $vysledok = $response->rates->RON;
      update_option( 'wc_settings_tab_demo_title', $vysledok );
      update_option( 'wc_settings_tab_demo_title-2', round($vysledok, 2) );
      update_option( 'wc_settings_tab_demo_description', 'aktuálny kurz = ' . $vysledok );
      print_r('aktualny kurz = ' . $vysledok);
      //$base_price = 12; // Your price in USD
      // $EUR_price = round(($base_price * $response->rates->HUF), 2);
      // echo $EUR_price;
      
    }
  }
  catch(Exception $e) {
    // Handle JSON parse error...
    update_option( 'wc_settings_tab_demo_description', ' volanie neúspešné');
    print_r('aktualny kurz = ' . ' volanie neúspešné');
  }
}
else {
  update_option( 'wc_settings_tab_demo_description', ' volanie neúspešné');
  print_r('aktualny kurz = ' . ' volanie neúspešné');
}

Najprv je však potrebné vytvoriť s účet na manage.exchangeratesapi.io a doplniť svoj acces key.
http://api.exchangeratesapi.io – stránka kde po regestrácií získate 1000 requestov mesačne zdarma

Mnozstvo použiteľných free ale obmedzené api je na rapidapi.
Najpoužívanejšie je asi Google API.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *